Uzlabos gājēju un velotransporta piekļuvi Rīgas Centrālās stacijas transporta mezglam

Foto: Ekrānbilde no Facebook.com/satiksmesministrija
SM | 15.09.2021

Lai uzlabotu gājēju un transporta piekļuvi Rīgas Centrālās stacijas transporta mezglam saistībā ar Rail Baltica ieviešanu, valdība šodien, 14. septembrī, no Eiropas Savienības (ES) fondiem pārdalījusi 23,8 miljonus eiro infrastruktūras projektu īstenošanai.

"Mūsdienu stacijas nav iedomājamas bez ērtas piekļuves gājējiem, velosipēdiem un pilsētas sabiedriskajam transportam. Tāpēc jo svarīgi ir to nodrošināt, stiprinot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, - īpaši Rīgā, kur pasažieru plūsmas apjoms liedz plaši izmantot privāto autotransportu. Šāda veida pārmaiņas Rīgas stacijas apkārtnē," saka Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns.

Rail Baltica ieviešanas rezultātā Rīgas centrā tiks izveidots mūsdienīgs multimodāls satiksmes mezgls, kas palielinās mobilitāti, drošību, piekļūstamību, savienojot līdz šim ar dzelzceļa uzbērumu atdalītās pilsētas daļas, kā arī ar jaunu dzelzceļa tiltu savienojot Daugavas abus krastus arī gājējiem un riteņbraucējiem.

Saistībā ar Rail Baltica dzelzceļa stacijas izbūvi nepieciešami nozīmīgi transporta un infrastruktūras pārkārtojumi Rīgas centrā, kas veidos Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju par multimodālu transporta mezglu un uzlabos sasaisti starp Maskavas priekšpilsētu, centru un Daugavas kreisā krasta teritoriju, tai skaitā likvidējot dzelzceļa uzbērumu gar autoostu un zem stacijas, dzelzceļu izvietojot estakādē un veidojot gājēju un velo savienojumus starp Daugavas krastiem.

Rail Baltica lokālplānojuma izstrādes ietvaros apzinātas nepieciešamās papildu darbības, kas neiekļaujas Rail Baltica projekta teritorijā, bet vienlaikus ir saistītas ar Rail Baltica projekta pilnvērtīgu attīstības scenārija realizāciju.

Ģenerāļa Radziņa krastmalas, 13. janvāra ielas un Maskavas ielas krustojuma pārbūve paredz mazināt tranzīta autotransporta plūsmu pa 13. janvāra ielu un gar Stacijas laukumu un sakārtot teritoriju dzelzceļa dienvidu pusē, kur paredzēts izbūvēt Rail Baltica dzelzceļa tilta ekspluatācijas ceļa noejas rampu, ko varēs izmantot gājēji un riteņbraucēji.

Satiksmes organizācijas izmaiņas paredz slēgt Maskavas ielas pievienojumu 13 . janvāra ielai, labiekārtot publisko ārtelpu starp autoostu un Ģenerāļa Radziņa krastmalu, saglabājot tramvaju un iebrauktuves autoostā.

Pārbūvējot dzelzceļa līnijas Rail Baltica saistīto infrastruktūru Rīgas Centrālās stacijas multimodālā transporta mezgla apkārtnē, kā arī ieviešot minētās satiksmes organizācijas izmaiņas, paredzēts izveidot arī drošu un ērtu gājēju un nodalītu veloinfrastruktūru krustojumos visā pārbūves teritorijā, tostarp 13. janvāra ielas abās pusēs iegūto platību labiekārtošana gājējiem.

2019. gadā tika uzsākta dzelzceļa līnijas Rail Baltica Rīgas Centrālās stacijas un ar to saistītās infrastruktūras projektēšanas darbi un 2020. gada nogalē tika uzsākti būvdarbi. Rail Baltica Rīgas Centrālā stacija būs mūsdienīgs satiksmes mezgls, kam pamatu liks ātrgaitas dzelzceļš un kas būs savienots ar lidostu un reģionālo satiksmi, tādējādi veidojot multimodālu transporta mezglu.

Projekta īstenošanai paredzētais termiņš ir līdz 2023. gada 31. decembrim.

Foto: Ekrānbilde no Facebook.com/satiksmesministrija