Rīgas un Pierīgas pašvaldības grib attīstīt pārsēšanās punktus satiksmes mezglos un "park&ride" stāvvietas

Foto: Ekrānbilde no Google.com/maps
Nozare.lv | 16.01.2020

Rīgas un Pierīgas pašvaldību vadītāji aicina valsti sadarboties un kopīgi efektivizēt transporta sistēmu, attīstot pārsēšanās punktus, veicinot "park&ride" stāvvietu izbūvi, vienādojot braukšanas biļešu tarifus un citas lietas.

Jau vēstīts, ka šodien Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) kopā ar Ādažu, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Stopiņu, Ropažu un Inčukalna pašvaldību vadību pārstāvjiem parakstīja vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV) un satiksmes ministram Tālim Linkaitam (JKP) ar aicinājumu organizēt kopēju tikšanos un sākt darbu pie Rīgas metropoles mobilitātes vīzijas un vienotas sabiedriskā transporta sistēmas izveides.

Pašvaldības aicina visas iesaistītās puses vienoties par kopīgi veicamajiem darbiem un indikatīvu laika grafiku vienotas sabiedrisko pārvadājumu sistēmas izveidei Rīgas metropoles areālā.

Pašvaldības vēstulē valdībai norāda, ka patlaban pasažieru pārvaldījumu modelis ir organizēts neefektīvi, veicinot privāto automašīnu dominanci uz autoceļiem un Rīgā, kā rezultātā veidojas sastrēgumi. Tāpat netiek pienācīgi izmantots AS "Pasažieru vilciens" potenciāls un dažādu transporta veidu savienojamība. Problēmas arī radot tarifu dažādība un vienotās biļetes neesamība. 

Rīgas un Pierīgas pašvaldību vadītāji arī vērš uzmanību uz to, ka ir vāji attīstīti pārsēšanās punkti ārpus Rīgas pilsētas, kā arī galveno satiksmes mezglu apkārtnē un pie maģistrālajām šosejām vai vilciena pieturām netiek veidotas "park&ride" stāvvietas.

Vietvaru ieskatā, šo problēmu risināšanai ir jāveido jauns integrēts sabiedriskā transporta pārvadājumu modelis Rīgas aglomerācijā, aptverot galvaspilsētu un Rīgas metropoles areāla pašvaldības un arī visus sabiedriskā transporta veidus vienotā sistēmā. Lai šādu integrētu modeli izveidotu, nepieciešama arī valsts iestāžu iesaiste.

Sanāksmē SIA "Rīgas satiksme" valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa uzsvēra, ka uzņēmumam ir potenciāls apkalpot arī Pierīgas pašvaldības.

Savukārt Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (LRA) norādīja, ka Rīgas aglomerācija aptver divas trešdaļas Latvijas ekonomikas un Rīgā katru dienu iebrauc un izbrauc 40% iedzīvotāju. "Tikai kopā varam panākt efektīvus risinājumus, jo katram darbojoties atsevišķi, tiks nelietderīgi tērēti resursi. Tagad sāksies regulārs darbs, lai izveidotu labāku transporta sistēmu," cerību pauda Sprindžuks.

Tikmēr Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja un Carnikavas novada vadītāja Daiga Mieriņa (LZS) skaidroja, ka patlaban pašvaldībām ir liegta iespēja piedalīties kopējā transporta politikas plānošanā un tās plāno tikai savās teritorijās esošo satiksmes plūsmu. 

"Pareizi būtu darboties vienoti - ar vienotu biļeti, vienotiem maršrutiem, bet tam nepieciešams plānot un veikt grozījumus likumos. Ir jādomā arī par mobilitāti kā tādu, par jaunajiem, mazajiem transporta veidiem un nepieciešamo infrastruktūru" pauda Mieriņa.

Pēc vēstules parakstīšanas Pierīgas pašvaldību pārstāvji tikās ar valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes priekšsēdētāju Kristianu Godiņu, pārrunājot iespējamos sadarbības jautājumus gan plānošanas jomā, gan tehniskos jautājumos. Tāpat tika pārrunātas iespējas struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanā.

Sprindžuks sarunā uzsvēra, ka nepieciešams viens "arhitekts", kas izstrādātu transporta sistēmas modeli ar alternatīvām, par kurām visas iesaistītās puses varētu tālāk diskutēt.

Kā norāda Burovs, šāds reāls galvaspilsētas un Pierīgas pašvaldību sadarbības formāts ir pirmo reizi. "Mums ir kopīga nostāja vienotas satiksmes sistēmas izveidē un mēs aicinām valdību līdzdarboties un iesaistīties šajā procesā, jo daudzi jautājumi iziet ārpus pašvaldību kompetences," pauda Burovs. 

Pašvaldību pārstāvji vienojās, ka nākamā sanāksme tiks organizēta pēc mēneša.

Jau vēstīts, ka novembra beigās Rīgas un Pierīgas pašvaldību vadītāji vienojās par kopīgu nostāju mobilitātes un pasažieru pārvadājumu jautājumā. Politiķi vienojās, ka ir nepieciešamas izmaiņas likumos, lai panāktu, ka pašvaldības kopīgi var realizēt vienotu maršrutu un pasažieru pārvadājumus, un kopīgi virzīties uz vienotu sabiedriskā transporta biļeti.

Foto: Ekrānbilde no Google.com/maps