iAuto saņem atbildi par lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturētāju (+ VIDEO)

Foto: iAuto.lv
iAuto | 17.08.2023

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – administrācija) ir saņemts Jūsu iesniegums, kurā administrācijai tiek lūgts sniegt atbildes uz jautājumiem par lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturētāju, atbildīgām institūcijām un plānotiem uzturēšanas, atjaunošanas darbiem Kalēju ielā un Mūzikas ielā.

Informējam, ka līdz 2022.gada nogalei lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas uzturēšanas darbu norisi plānoja un darbus organizēja SIA “Jūrmalas ūdens”. 2023.gada sākumā pārņemot no SIA “Jūrmalas ūdens” lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmu uzturēšanu atbildīgā institūcija kļuva Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļa. Šī gada jūlijā pēc  administrācijas struktūras reorganizācijas atbildība par lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmu uzturēšanu nonāca Attīstības pārvaldes Inženierbūvju nodaļas pārraudzībā.

Atbildot par lietus ūdens kanalizācijas tīklu un noteku skalošanu Kalēju ielas posmā starp Mellužu prospektu un Strēlnieku prospektu informējam, ka pēdējie darbi notikuši pēc lielām lietavām 2020.gada jūnija nogalē un darbus tolaik organizēja SIA “Jūrmalas ūdens”.

Par plānotiem darbiem Mūzikas ielā informējam, ka iepriekšējo gadu periodā tika izstrādāts būvprojekts “Autostāvvietu izbūve pie Mellužu estrādes, Mellužu prospektā 8, Jūrmalā”, kura sastāvā bez Mūzikas ielas atjaunošanas darbiem ietilpst arī lietu ūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošanas darbi Mūzikas ielas posmā, kā arī secīgi padarot iespēju papildus uzlabot lietus ūdens kanalizācijas sistēmas darbību Kalēju ielas posmā. Būvdarbus saskaņā ar iepriekšminēto projektu plānots organizēt atbilstoši nākamos gados apstiprinātam Jūrmalas valstspilsētas administrācijas budžetam prioritāri vērtējot īstenot jau iepriekš izstrādāto projektu klāstu būvdarbu uzsākšanas nepieciešamībai, pilsētas infrastruktūras attīstībai kopumā.

Izvērtējot esošo situāciju informējam, ka pēc Kalēju ielas lietus kanalizācijas sistēmas apsekošanas konstatētais liecina, ka ir nepieciešama lietus kanalizācijas sistēmas skalošana, jo intensīva spēcīga lietus nokrišņu laikā  ietus notekās ieplūda izskalota zemes grunts, kas traucē atbilstošu sistēmas darbības nodrošināšanu. Situācija ir apzināta un tuvākā laikā tiek plānoti lietus kanalizācijas gūliju un kolektoru tīrīšanas darbi.