Satiksmes drošības uzlabošanai noteikts pieļaujamais gaismas spožums objektiem ceļu malās (+ VIDEO)

Foto: iAuto.lv
SM | 27.01.2022

Šī gada 20. janvārī Satiksmes ministrija starpinstitūciju saskaņošanai nosūtījusi noteikumu projektu, kurā noteiktas prasības ceļu malās izvietotajiem reklāmas un informācijas objektiem.

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt objektu pieļaujamo gaismas spožumu, lai novērstu satiksmes bīstamību, ko rada gaismu izstarojošie reklāmas un informācijas objekti, tostarp digitālie ekrāni, kas izvietoti ceļu malās.

Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns norāda: "Satiksmes drošības uzlabošana ir mūsu kopīgs mērķis, kas risināms pilnveidojot tiesisko regulējumu un vienlaikus autovadītājiem kļūstot atbildīgākiem. Ministrijas ekspertu izstrādātie noteikumi dos iespēju samazināt dažādu gaismas objektu, galvenokārt reklāmu, kas atrodas pie ceļiem, negatīvo ietekmi uz satiksmes drošību, apgrūtinot autovadītāju koncentrēšanos uz braukšanu. Vienlaikus jaunie noteikumi uzlabos iedzīvotāju, kas dzīvo ceļu tuvumā labbūtību, novēršot gaismas piesārņojumu vidē".

Ceļu malās izvietoto reklāmas un informācijas objektu tiešais mērķis ir piesaistīt iedzīvotāju uzmanību, taču vienlaicīgi to izstarotā gaisma apgrūtina ceļu pārredzamību, rada satiksmes bīstamību. Lielākā daļa saņemto iedzīvotāju sūdzību ir par gaismu izstarojošu objektu izstarotās gaismas radītajiem apgrūtinājumiem un to radīto satiksmes bīstamību diennakts tumšajā laikā. Šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums nenosaka ierobežojumus izstarojošu objektu izstarotās gaismas spožumam. Pēc Satiksmes ministrijas rīcībā esošās informācijas arī pašvaldību būvvaldes ir saņēmušas norādes par šāda tiesiskā regulējuma nepieciešamību.

Izstrādātais noteikumu projekts nosaka maksimālās atļautās izstarotās gaismas spožumu, kā arī paredz, ka gaismu izstarojoši objekti nedrīkst izstarot gaismu laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 vietās, kur to izstarotā gaisma iespīd tuvumā esošo dzīvojamo māju logos. Vienlaikus noteikumi paredz pārejas periodu, kurā gaismu izstarojošos objektus varēs pielāgot noteiktajām prasībām.

Tiesību akta projektā ietvertie robežlielumi balstās uz VSIA "Latvijas Valsts ceļi" pasūtītā pētījuma, kuru veicis Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas vadītājs prof. Guntis Krūmiņš, pētnieks (Dr.) Asociētais profesors Gatis Ikaunieks un laborante Līva Volberga, rezultātiem. Minētais pētījums finansēts no Ceļu satiksmes drošības padomes piešķirtā finansējuma ceļu satiksmes negadījumu novēršanai (profilaksei) saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu.

Par šo tēmu iAuto.lv rakstīja jau 2020.gadā:

Izskatās, ka šobrīd gaismas dekoru un reklāmas ekrānu spilgtumu neviens neregulē, atbildes no "Latvijas standarts un Latvijas Valsts ceļi"

iAuto redakcija saņēma sekojošas atbildes (14.01.2020) no "Latvijas standarts" un "VAS Latvijas Valsts ceļi" pārstāvjiem.

Latvijas standarts pārstāvja atbilde

SIA “Latvijas standarts” (turmāk LVS) ir Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija, kuras galvenās funkcijas saskaņā ar Standartizācijas likumu  ir:

organizēt Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu;
reģistrēt Eiropas standartizācijas organizācijās publicētos standartus;
nodrošināt standartu krājumu veidošanu un  standartizācijas informācijas, t.sk., standartu izplatīšanu;
piedalīties starptautisko un Eiropas standartizācijas organizāciju darbā.
Standarti ir uz konsensa pamata ieinteresēto pušu izstrādāti un atzītas standartizācijas organizācijas apstiprināti dokumenti. Standartu lietošana ir brīvprātīga, izņemot gadījumus, kad standartu obligāta piemērošana ir noteikta  Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

LVS krājumā ir virkne standartu attiecībā uz  apgaismošanu (lvs.lv sadaļa 93.080.40 Ielu apgaismojums), kurus ieinteresētās puses var piemērot, veicot ielu un ceļu apgaismojuma projektēšanu vai izbūvi.

LVS funkcijās neietilpst veikt atbilstības novērtēšanu vai tirgus uzraudzību.

SIA "Latvijas standarts", Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, Tālr.: +371 20006833, E-pasts: [email protected]

Latvijas Valsts ceļi pārstāvja atbilde

Ceļu apgaismojuma pamatprincipus, to skaitā gaismas spilgtumu autoceļu un ielu apgaismojumam nosaka VAS Latvijas Valsts ceļi(LVC) sagatavotie Ieteikumi ceļu projektēšanai. Ceļu apgaismojums. Tie publicēti LVC mājas lapā adresē https://lvceli.lv/sadarbibas-partneriem/#ieteikumi-celu-projektesanai.

Prasības citiem gaismas objektiem iepriekš minētajos ieteikumos nav noteiktas. Konkrētajā gadījumā šis nav ielu apgaismojums, bet gan dekorācijas. Taču saistībā ar autovadītāju sūdzībām par reklāmas un citu dekoratīvu objektu apgaismojumu 2019. gada 19. decembrī Satiksmes ministrijā tika sarīkota Ceļu satiksmes drošības padomes domnīca, kurā tika diskutēts par digitālo reklāmas objektu ietekmi uz transporta līdzekļu vadītājiem. Domnīcā vienojās, ka valstī ir nepieciešams sagatavot vadlīnijas un precīzu regulējumu, kas noteiktu raksturlielumus reklāmas video stendiem un citiem gaismas objektiem, tai skaitā gaismas dekorācijām gar ielām un autoceļiem, kas būtu jāievēro tos uzstādot. Tie būtu grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 402 Par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana. Lai arī spēkā esošajos noteikumos atrunāts, ka reklāmas objekti un informācijas objekti nedrīkst apžilbināt transportlīdzekļu vadītājus, tajos nav precīzi definēts, kas ir apžilbis transportlīdzekļa vadītājs. Tāpat nav izstrādāta metodika spilgtuma noteikšanai reklāmas objektiem gar ceļiem.

Ko šādos gadījumos vajadzētu darīt autovadītājiem?

- Jārīkojas atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem: jānovērtē situācija uz ceļa un jābrauc ar atbilstošu drošu ātrumu. Līdzīgas situācijas ir arī tad, ja vadītājs tiek apžilbināts ar pretī braucoša auto starmešiem vai zemu spīdošu sauli.  

Dekoratīvajam ielu apgaismojumam Jūrmalā nav izmantota Latvijas Valsts ceļu ceļu infrastruktūra, tas neatrodas uz LVC pārvaldībā esoša ceļa un pašvaldība ar LVC to nav skaņojusi. Taču Jūrmalas dome par šo situāciju un sūdzību tiks informēta. Arī autovadītāji par savu diskomforta sajūtu var informēt Jūrmalas domi.

Vairāk par tēmu: Izskatās, ka šobrīd gaismas dekoru un reklāmas ekrānu spilgtumu neviens neregulē, atbildes no "Latvijas standarts un Latvijas Valsts ceļi"

Jūrmalas dome ar jaunajām Ziemassvētku gaismu dekorācijām apdraud satiksmes drošību

 

Foto: iAuto.lv